Posted on

‘Sapientia’ Latin to English translation…

The English for the Latin word sapientia is wisdom.

Q: What’s the Latin word sapientia in English? A: wisdom.
How do you say the Latin word sapientia in English? Wisdom.
The Latin word sapientia in English vocabulary. Wisdom.
sapientia, English translation of this Latin word: wisdom.
The Latin word sapientia in English: wisdom.
How to say the Latin word sapientia in English. Wisdom.
Say the Latin word sapientia in English. Wisdom.
What is the English word for the Latin word sapientia? Wisdom.
What’s the English word for the Latin word sapientia? It’s wisdom.
The Latin word sapientia in English translation. Wisdom.
In English how do you say the Latin word sapientia? Wisdom.
Translation of the Latin word sapientia in English: wisdom.
The Latin word sapientia in English is wisdom.
In English, the translation of sapientia (the Latin word). Wisdom.
The Latin word sapientia in English vocab. Wisdom.
The English translation of the Latin word sapientia is wisdom.
English word for the Latin word sapientia: wisdom.
What’s the English for the Latin word sapientia? Wisdom.
What does the Latin word sapientia mean?

English

for the Latin word

sapientia

: wisdom.