Posted on

‘Modestia’ Latin to English translation…

The English for the Latin word modestia is moderation.

Q: What’s the Latin word modestia in English? A: moderation.
How do you say the Latin word modestia in English? Moderation.
The Latin word modestia in English vocabulary. Moderation.
modestia, English translation of this Latin word: moderation.
The Latin word modestia in English: moderation.
How to say the Latin word modestia in English. Moderation.
Say the Latin word modestia in English. Moderation.
What is the English word for the Latin word modestia? Moderation.
What’s the English word for the Latin word modestia? It’s moderation.
The Latin word modestia in English translation. Moderation.
In English how do you say the Latin word modestia? Moderation.
Translation of the Latin word modestia in English: moderation.
The Latin word modestia in English is moderation.
In English, the translation of modestia (the Latin word). Moderation.
The Latin word modestia in English vocab. Moderation.
The English translation of the Latin word modestia is moderation.
English word for the Latin word modestia: moderation.
What’s the English for the Latin word modestia? Moderation.
What does the Latin word modestia mean?

English

for the Latin word

modestia

: moderation.